16 Soma portrait 3 copy
Zámbori Soma
Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.

Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek;
amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

A Szeretet-Pál apostol Korinthusiakhoz írt első levél
13.rész 1-3. és 11-13.
12 Peter infront ancent wall close copy
Nagy Péter
Ha arról kell beszélni, hogy ki vagyok vagy mit írjanak a nevem mellé, akkor egyre kevésbé fontosak az évszámok és a kategóriák. Ha erről kell beszélni, akkor a legjobb lenne nem mondani semmit, hanem csak találkozni és egymás szemébe nézni. De bármi ilyet leírni is patetikus. Itt vagyok, mert tetszik a gondolat és a körülmények is, jól érzem magam ebben a társaságban, akikkel vagyok, akik a barátaim. Ilyen egyszerű. Pál apostol pedig nem volt túl szimpatikus. Inkább olyasféle, aki mellet nem lehet csak úgy elmenni. Azok a barátságok jutnak róla eszembe, amelyek kifejezett ellenszenvvel kezdődtek majd a legszorosabb kötelékben végződtek. Ilyenkor büszke vagyok, hogy képes voltam az első ítéleteken túllépni és megtaláltam az utat valaki máshoz. Tegnap olvastam egy sort, ami megmaradt bennem: „a szépenformált igazság kutatásában megingathatatlan szív”. Ez tetszik.

Marton Zoltán

2013 elején egy szerencsés véletlen folytán találkoztam Somával és Péterrel.
Annak ellenére hogy mindenem a reklámfilmezés, óriási izgalommal vágtam bele ezzel a két remek emberrel, Enikővel a feleségemmel és sok lelkes segítővel, hogy leforgassam a “Pál apostol nyomában” sorozat első, kísérleti részét. A teljes körű alkotói szabadság mellett két nagyon jó barátra is leltem, akikkel bármikor szívesen hajózok tovább Pál nyomában.