Miért AquAgorA?
Aquagora. Nagyon egyszerűen: víz és piac egybeírva, azaz aqua-agora.
Víz: a legfontosabb éltető őselemek egyike. Piac: a civilizált társadalom első találkozási pontja, ahol gazdát cserél áru és vélemény, anyag és gondolat. A víz, mint az eszmecsere fóruma, egyben a megújulás kétezep-25C3-25A1l-fot-25C3-25B311r éves jelképe. Mára szinte köztudomású, hogy napjainkban vélhetően a vízhez kapcsolódva az egész emberiség számára sorsfordító kérdések válnak esedékessé. Ezzel az apró kiegészítéssel máris világosabb kép rajzolódik ki a fő szándékokról, amit reményeink szerint már a névválasztás is tükröz.

Pál apostol élete és munkássága hordozza mindazokat az értékeket, amelyek számunkra fontosak, személyes története pedig példa a megújulásban megnyilvánuló erőkre és lehetőségekre, amelyek felismerése sorsfordító lehet a mindenkori társadalom számára.

Ám, talán mind közül a legfontosabb: az Aquagora a hely, ahol találkozhatunk, gondolatot cserélhetünk és ébreszthetünk szabadon, felelősen önmagunkért és a világért.

A misszió célja

Elsősorban Szent Pál, az apostol életének, munkásságának kutatása, megismerése és megismertetése, valamint egy a Szentföld és Róma közötti „Vízi zarándokút” kiépítése. A legfőbb forrásanyag  az Újszövetségi Szentírás vonatkozó fejezetei,  azaz az Apostolok cselekedetei, illetve Pál apostol levelei. Missziónk során az Ige által említett helyeketP+íl utak elsősorban vízi úton kívánjuk felkeresni, megismerve az ottani viszonyokat, embereket és kultúrát, ezzel elősegítve az apostol munkásságának könnyebb megértését, egyszersmind  személyét és működésének hatásait közelebb hozva a mai kor emberéhez. A misszió kifejezett célja a megismert tartalmak és ismeretek széles körű terjesztése, bemutatása a huszonegyedik század elvárásainak, módszereinek kiaknázásával; ennek érdekében az elsősorban filmes dokumentációhoz, de minden megismert tartalom és élmény teljes egészéhez korra, nemre és bárminemű hovatartozásra való tekintet nélküli hozzáférhetőséget biztosítva.